Kaj sploh je to?

Astronavtika je znanstvena veda, ki preučuje možnosti za gibanje in bivanje človeka ter delovanje in vodenje raziskovalnih naprav v območju izven Zemljinega ozračja v vesoljskem prostoru. Vesoljski plovbi je dal ime astronavtika francoski letalski konstruktor in teoretik vesoljske plovbe Esnault-Pelterie (1881–1957). Izraz kozmonavtika je uvedel rusko-nemški raketni konstruktor in pionir raketne tehnike Langemak (1898-1938).Med astronavtiko in aeronavtiko, vedi o letenju v ozračju, ni ostre meje, in se vedi dopoljnjujeta. Včasih z izrazom aeroastronavtika (aerokozmonavtika) združijo obe. Vesoljske polete nekako določa Kármánova ločnica.

 

Najpomembnejši del astronavtike je raketna tehnika, saj so rakete edina plovila, ki lahko dosežejo drugo kozmično hitrost za gibanje v odprtem vesoljskem prostoru. Na površju Zemlje je ubežna hitrost približno 11,2km/s. Na višini 9000 km v »vesoljskem prostoru« je nekaj manj kot 7,1 km/s.

Omejitve mase, temperature in zunanje sile zahtevajo, da naprave v vesoljskem prostoru prenesejo izredne razmere: visok vakuum, sevanje medplanetarnega prostora, magnetne sevalne pasove Zemljine nizke tirnice. Rakete nosilke morajo zdržati ogromne sile, na satelite pa lahko v zelo kratkem času delujejo velike temperaturne razlike. Skrajne omejitve mase povzročajo, da morajo raketni inženirji v konstrukcijah varčno razporejati maso zaradi največjega koristnega tovora, ki lahko doseže tirnico.